Marknadsföring är viktig i alla branscher

Grunden i marknadsföring är att förstå sin marknad. Hur ser efterfrågan ut hos våra potentiella kunder och hur kan vi leverera ett högt kundvärde? Ett generellt sätt att se på marknadsföring är hur väl en organisations erbjudande har kommit fram till slutkonsumenten. Marknadsföring är således viktig för företag som verkar i allt från hantverkar- och städbranschen till e-handel och mäklarbranschen.

Marknadsföringsprocessen kan åskådliggöras i en fyrstegsmodell

Första steget för en framgångsrik marknadsföring är att göra en omvärldsanalys. Här analyserar man kundgruppens yrken, ålder och inkomst. Det ekonomiska klimatet är också viktigt att beakta då eventuella konjunkturer kommer påverka konsumenternas köpkraft. Grundläggande värderingar som samhället delar spelar roll för hur vi ska forma vår marknadsföring. Exempelvis vill vi att de tjänster/produkter vi erbjuder ska framstå som hållbara då hållbarhet är oerhört viktigt för samhället.

Nästa steg handlar om att göra en analys av marknaden och köpbeteendet. Förutom att attrahera nya kunder och få dem att köpa, är syftet att behålla kunder och få dem att handla mer. Långsiktiga konkurrensfördelar kan skapas om vi ständigt kan tillhandahålla bättre kundvärde än konkurrenter, vilket skapar och utvecklar relationer till kunder.

Det tredje steget handlar om att segmentera sig på marknaden. Vilka kunder vill vi ha? Vill vi vända oss till alla som kan tänkas attraheras av vårt erbjudande (t.ex en snabbmatskedja, eller ska vi rikta oss till de som matchar en viss profil (t.ex ett lyxigt klädmärke)?

Det fjärde och sista steget handlar om värdeerbjudande och kundrelationer. Vad som skiljer företag och varumärken åt är det värdeerbjudande de tillhandahåller. Är det ett förmånligare pris eller kanske bättre kvalitet på tjänsten/produkten? Ju mer kundvärde ett företag kan leverera desto starkare kundrelationer kan man bygga, vilket är huvudsyftet med marknadsföring.

En rörmokare som sticker ut i mängden

Ett exempel på hur marknadsföring i praktiken kan se ut är när en rörmokare ska nå ut med sitt erbjudande till kunden. I Stockholm finns det oerhört många rörmokarfirmor som konkurrerar om att få hjälpa till när ett hushåll har fått stopp i avloppet eller när något rör plötsligt har börjat  läcka. Ponera att det hade hänt dig själv. Hur hade du agerat? Förmodligen, förutsatt att du blivit nöjd senast, hade du ringt tillbaka till den rörmokare du anlitat förra gången något liknande hände. Ett annat alternativ hade varit att söka efter den bästa rörmokaren i Stockholm på Google och hoppas att du hittar rätt. För att sticka ut som rörmokare måste man alltså lyckas göra ett bra jobb, för att få återkommande kunder men också synas bra på nätet när en ny kund är ute och söker efter hjälp.

Varumärkesstrategi

När en kund tänker på ett företag är det dels själva produkten och symbolen men i vissa fall även organisationen och företagets frontfigur. Ett övergripande ord för hur varumärket tar form på olika sätt är organisationens identitet. Kunden har förhoppningsvis placerat varumärket i minnet och det är kopplat till vissa produktattribut. En framgångsrik varumärkespositionering handlar om att företagets produkt ska ha associationer till de värderingar som företaget har. För att ett varumärke ska vara slagkraftigt bör varumärkets namn säga något om produktens egenskaper och kvaliteter. Det är även fördelaktigt om namnet är enkelt att uttala, enkelt att översätta alternativt samma oavsett språk. Sista aspekten av varumärkesstrategi är varumärkesutvidgning. Ena tillvägagångssättet är att utvidga ett redan existerande varumärke genom t.ex nya former, färger och smaker. Linjeutvidgning kallas detta och Coca Cola, som utvidgas till Coca Cola vanilj är ett bra exempel. Det andra tillvägagångssättet är att använda en Multibrand-strategi. Enkelt förklarat så använder man olika varumärken för olika köpmotiv. Exempelvis använder Toyotakoncernen billigare bilar under varumärket “Toyota” medan de lite mer premiumvarianterna går under varumärket “Lexus”.

“Mun till mun”-marknadsföring är den bästa

Drömscenariot för alla företag är att bli rekommenderad av tidigare kunder till nya. Detta koncept i marknadsföring brukar kallas för “mun till mun” och är troligtvis den äldsta formen av marknadsföring. Principen innebär att ifall någon du litar på introducerar en ny part (i detta fall företaget) så är det en bekräftelse/indikation på att företaget är ett bra val. Om du tycker att din vän är reko, som i sin tur tycker företaget är bra, känns det tryggt att göra valet. Allt annat lika så kan man jämföra med ett företag som din vän talar dåligt om. Hur sugen hade du blivit på att anlita de? Förmodligen är den sannolikheten närmare noll.

Varför denna marknadsföring är så bra är för att du låter kvaliteten på ditt kunderbjudande tala för sig. Företaget pushar inte sitt erbjudande på potentiella kunder som man kan eventuellt hävda att telefonförsäljare eller tv-reklam gör.

Senast förra månaden blev jag rekommenderad Städnivå som är tillhandahåller hemstädning i Stockholm. Min vän som talade väl om de hade anlitat företaget för hemstädning men jag valde att ta hjälp av de när det kommer till kontorsstädning. Det säger ganska mycket om man rekommenderar ett företag som utför tjänster i ens hem.

Påskynda sin marknadsföring

Som tidigare nämnt är “mun till mun”-marknadsföring den mest tacksamma för dig som driver ett bolag. Då ens marknadsföring är ett kvitto på kvalitén på det arbete bolaget utför så behöver man endast fokusera på just arbetet/produkten man tillhandahåller. Men för ett nystartat företag är denna metod eventuellt lite för tidskrävande, det måste helt enkelt gå snabbare.

Låt oss ta en nystartad målare i Göteborg som exempel. Här letar ovetandes kunder allt som oftast efter en kvalitativ firma. Referenser är ett sätt att validera en kvalitativ målare genom att kontakta tidigare kunder och kontakta dem för att höra om deras erfarenheter av målarens arbete. Erfarenhet (utbildning och certifikat) är något som indikerar på en kvalitativ målare.

För att förmedla dessa kvaliteter kan man visa upp det på sin hemsida (digital närvaro) och se till att det budskapet förmedlas till ovetandes kunder som är ute och söker efter en målare i Göteborg om det är där målerifirman är verksam. Genom kvalitativt arbete plus en bra digital närvaro kan man få fördelarna från “mun till mun”-marknadsföring men även nå de som inte blir rekommenderade. På tal om en målare som jobbar på detta sätt kan vi rekommendera Lundby Måleri.